Tag Archives: TIPH สุดแกร่งได้รับเครดิตเรทติ้ง “AA” สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งส์ไทยที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง

TIPH สุดแกร่งได้รับเครดิตเรทติ้ง “AA” สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งส์ไทยที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH โชว์ความแข็งแกร่งทางการเงิน หลังทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร หรือ Credit Rating ที่ “AA” สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งส์ในประเทศไทยที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง พร้อมแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ขณะที่ศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในกลุ่ม (Group Credit Profile : GCP) ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งในที่นี้คือ ทิพยประกันภัย หรือ TIP ได้รับการจัดระดับสูงที่สุดเช่นกันที่ “aaa” ช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์ในการประเมินของทริสเรทติ้ง สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจภายใต้ TIPH ซึ่งมี TIP เป็นบริษัทแกน มีการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก ประกอบกับมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่ต่ำ นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงกรอบธรรมาภิบาล และสภาพคล่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TIPH และ TIP ประกอบการจัดอันดับ Credit Rating …

Read More »