Tag Archives: The Most Powerful Brands of Thailand

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่สุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย โดยเอไอเอ เป็นประกันชีวิตเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ The Most Powerful Brands of Thailand เป็นรางวัลซึ่งจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่านงานวิจัย โดยทำการเก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมากถึง 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) …

Read More »