Tag Archives: Thailand Sustainability Investment

NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล  

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จากงานมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Read More »

เอสซีจี คว้า 2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG สร้างการเติบโตระยะยาว

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง พร้อมด้วย นายนำพล ลิ้มประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” และนายณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา (ที่ 2 จากขวา) Investor Relations Director รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and …

Read More »