Tag Archives: Thailand Sustainability Expo 2021

Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนร่วมงานแบบ New Normal ในรูปแบบ Virtual Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย พร้อมจัดเต็ม 11 วัน 30 กันยายน-10 ตุลาคม นี้

Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)” แพลตฟอร์มของพลังร่วมขององค์กรด้านความยั่งยืนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้จัดในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) นับเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่มีการรวมตัวของภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมากที่สุดจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของพันธมิตรที่เป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลกของประเทศไทยที่รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Word Industry leader ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI

Read More »