Tag Archives: Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX 2020)

ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีสัญชาติใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน ในหัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX 2020) โดยต้องมีเนื้อหาแบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงถึง 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และโน้มน้าวให้ผู้ฟังลงมือร่วมแก้ไขปัญหา กติกาเพียงแค่ส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ สำหรับสมัครสุนทรพจน์ภาษาไทย http://bit.ly/TSX_Application_Thai สำหรับภาษาอังกฤษส่งที่ลิงค์ http://bit.ly/TSX_Application_English การประกวดรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Sustainability …

Read More »