Tag Archives: Thailand Post

อย่าให้ “โรค” หยุด “โลก”! ส่องพลังคนไปรษณีย์กว่า 5.3 ล้านคน ทั่วทุกมุมโลก เชื่อมคนไทย เชื่อมคนทั่วโลก ให้เดินต่อไม่สะดุด

การระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ทั่วโลกต้องหยุดชะงักทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญที่มนุษย์เรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤติ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือโรคระบาด คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ให้ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อได้เพื่อความอยู่รอด นอกจากนี้ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนและแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ เหมือนถูกแช่แข็งจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจในโลกดิจิทัล หรือออนไลน์มาร์เก็ตเพลสเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เป็นสายพานหลักในเส้นทางแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคล็อกดาวน์เมือง บริการพื้นฐานด้านไปรษณีย์และการขนส่ง ที่กลายเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว จากพลังคนไปรษณีย์กว่า 5.3 ล้านคนทั่วทุกมุมโลก ในที่ทำการไปรษณีย์กว่า 650,000 แห่ง (ข้อมูลจากสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือ  UNIVERSAL POSTAL UNION) ที่ดำเนินการให้บริการพื้นฐานทางสังคม ด้านการสื่อสารและขนส่งในแต่ละประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายส่งมอบบริการในช่วงมาตรการล็อกดาวน์เมือง และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงส่งต่อสิ่งของให้กับประชาชน นอกจากนี้ มีอีกหลายไปรษณีย์ทั่วโลกที่ไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ให้บริการในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคงช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้ศักยภาพด้านการขนส่งอย่างเต็มความสามารถ อาทิ การไปรษณีย์อินเดีย (India Post) ที่ให้บริการส่งหน้ากากอนามัยและยาถึงผู้รับ ผ่านแอพพลิเคชัน Post …

Read More »