Tag Archives: Thailand National Quality Awards

เอไอเอ ประเทศไทย คว้าแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 13

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้มากที่สุดถึง 1,190 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณยศวัฒน์  จิรนลินพัฒน์ คุณโสภิดา  นิมิตร์รุ่งเรือง คุณกิติยา  อุทัยศรี และคุณศุภชัย  เสยกระโทก และตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 15 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำนวน 5 …

Read More »

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งตัวแทน 125 คน รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จากสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งสิ้น 125 คน ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน ในปี “2020 Year of Wining ปีแห่งชัยชนะ” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายอย่างมีคุณภาพ อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น “Know You Can” พร้อมสนับสนุนและเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Read More »