Tag Archives: thaibav

รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยนายพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ) ให้การต้อนรับ นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Read More »