Tag Archives: TED Fund Youth

เอ็นไอเอนำทัพ ยุวสตาร์ทอัพ ร่วมเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตั้งเป้าขับเคลื่อนเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจในอนาคต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมนำเครือข่ายยุวสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 400 คน เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้การเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อนำเสนอความเป็นมาของแผนงานยุวชนสร้างชาติ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการและผลงานการแก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวกองทุนยุวสตาร์ทอัพ เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่าง NIA ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสามารถต่อยอดแนวคิดพัฒนาสู่การเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างมูลค่าสูงให้กับประเทศ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก เพราะ “Youth” is a “Future Changer” จึงมอบหมายให้ NIA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพมาอย่างต่อเนื่อง จัดตั้ง “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” …

Read More »