Tag Archives: TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) นำโดย  รศ.ดร.สุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี (ขวา) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) AIEI” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัย ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม เปิดพื้นที่การศึกษาด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า “ทีซีซีเทค เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นครบวงจร ในเครือทีซีซีกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจค้าปลีก สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจการเกษตร ฯลฯ ซึ่งโดยภาพรวมเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อน …

Read More »