Tag Archives: Taiwan Excellence นำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัล ปฏิวัติวงการดูแลสุขภาพ

Taiwan Excellence นำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัล ปฏิวัติวงการดูแลสุขภาพ

โครงสร้างประชากรทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดจากแนวโน้มการเติบโตที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน  แอปพลิเคชัน IoT ทางการแพทย์ได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ “หนึ่งปีที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ไต้หวันยังคงเป็นหนึ่งในสังคมที่มีการจัดการโรคที่ดีที่สุดมีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุด และมีอัตราการติดเชื้อต่ำที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาด้านสุขภาพดิจิทัลของไต้หวัน” ดร. หยู ชวน แจ็ค ลี่ แพทย์ผิวหนัง ศาสตราจารย์ และประธานที่ได้รับการเลือกตั้งจาก International Medical Informatics Association กล่าว ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายประเภท ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการค้าชั้นนำของไต้หวัน และสำนักงานการค้าต่างประเทศของไต้หวัน MOEA นำเสนอ 5      แบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการแพทย์ของไต้หวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ชนะรางวัล Taiwan Excellence Award ได้แก่ Leltek, Wincomm, Acer Healthcare, MiiS และ Apollo Medical Optics มานำเสนอ      โซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดให้กับโลก …

Read More »