Tag Archives: SYMC-BKNIX ผสานความร่วมมือ

SYMC-BKNIX ผสานความร่วมมือ

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย), นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ SYMC และนายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ SYMC ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) (ที่ 4 จากซ้าย), นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด และดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ …

Read More »