Tag Archives: SYMC ขยายโซลูชั่นด้าน e-Services รองรับลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยดิจิทัล

SYMC ขยายโซลูชั่นด้าน e-Services รองรับลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยดิจิทัล

SYMC เดินหน้าธุรกิจด้วยบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เจาะลูกค้าที่พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการ e-KYC และ e-Signature เตรียมต่อยอดสู่ e-Tax Invoice และบริการด้านอื่นๆ เร็วๆนี้ ชี้โควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะช่วยลดขั้นตอนในการสื่อสารระหว่างองค์กรและยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จรวดเร็วมากขึ้นควบคู่ไปกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันหลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนากระบวนการต่างๆ ในธุรกิจ (Digital Transformation) และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตลอดจนสร้างผลกำไรในระยะยาว ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำ จึงมีนโยบายที่จะนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Services เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายหลัก และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของ SYMC ได้ในอนาคต โดยสิ่งที่เริ่มต้นไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ คือการผนึกกำลังกับ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด …

Read More »