Tag Archives: Smart Working

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ต้นแบบบริษัท Smart Working แห่งแรก สอดรับการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เป็นแบบ Smart Working สอดรับการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด นับตั้งแต่การเผชิญกับความท้าทายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานทุกคน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานประสานประโยชน์ร่วมกัน และผลักดันตัวเองได้ดี รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับลูกค้าและคู่ค้าด้วยแนวคิด Customer First โดยในปีนี้กลุ่มแอกซ่ามีแผนกลยุทธ์ใหม่ในเรื่อง “Driving Progress 2023” พร้อมประกาศขยายรูปแบบการทำงานแบบ Smart Working ให้ครอบคลุมแอกซ่าในทุกประเทศทั่วโลก โดยเริ่มตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “ก่อนช่วงวิกฤต พนักงานแอกซ่าจำนวนมาก (38% ของพนักงานแอกซ่าทั้งหมดจากทั่วโลก) ในหลายประเทศทำงานนอกสถานที่ (Remote Working) เป็นเวลา 1 หรือ 2 วันต่อสัปดาห์ วิกฤตการณ์โควิด-19 ได้สร้างจุดเปลี่ยนของรูปแบบการทำงานของเราพวกเราส่วนใหญ่เคยผ่านช่วงเวลาที่ทำงานที่บ้าน และยังคงทำงานที่บ้านกันอยู่เป็นจำนวนมาก …

Read More »