Tag Archives: SET Awards 2017

SCG รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards 2017

เอสซีจี ได้รับรางวัลจากเวที SET Awards 2017

เอสซีจี รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จากเวที SET Awards 2017 เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2017” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

Read More »