Tag Archives: SC Asset

เอสซี แอสเสท เดินหน้ายกระดับคุณภาพความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Face Scan System

เอสซี แอสเสท ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยอาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ด้วยระบบตรวจสอบใบหน้า (Face scan system) ที่ช่วยให้ตรวจจับ และอ่านใบหน้าของผู้เข้าออกอาคาร highlight เอสซี แอสเสท ยกระดับความปลอดภัย นำร่องระบบ “เฟส แสกน ซิสเต็ม” (Face scan system) ที่อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เพื่อช่วยให้ตรวจจับ และอ่านใบหน้าของผู้ผ่านเข้า-ออกอาคาร  โดยระบบ “เฟส แสกน ซิสเต็ม” มีความแม่นยำมากกว่า 99% แม้ว่าจะใส่แว่นกันแดด เปลี่ยนทรงผมหรือสีผม แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตาม โดยหากระบบตรวจพบใบหน้าที่อยู่ในข่าย Blacklist ก็จะส่งเสียง และไฟกระพริบแจ้งเตือนในทันที เอสซี แอสเสท ล้ำใช้ระบบ Face scan system ตรวจจับ และอ่านใบหน้าของผู้ผ่านเข้า-ออก อาคาร สมชาย …

Read More »