Tag Archives: Remote Work

พร้อมรับมือ Work From Home องค์กรควรพิจารณาปัจจัยใด เพื่อลดเสี่ยงจาก COVID-19

แผนรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้าย COVID-19 เรื่องการทำงานจากนอกสถานที่หรือจากที่บ้าน (Remote Work หรือ Work From Home) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร เพราะการบริหารจัดการที่ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน

Read More »