Tag Archives: PAP เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2564 เติบโตแข็งแกร่ง กำไรเพิ่ม 486.47% พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

PAP เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2564 เติบโตแข็งแกร่ง กำไรเพิ่ม 486.47% พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) หรือ PAP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 259.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 486.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2564 โดยรวมยังเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 533.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.14  กำไรสุทธิ 259.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 486.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ …

Read More »