Tag Archives: OIC Board Game Innovation

คปภ. ผุดนวัตกรรมบอร์ดเกม สื่อเรียนรู้ด้านการประกันภัยสำหรับเยาวชน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมชวนผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดออกแบบบอร์ดเกม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ “ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย” OIC Board Game Innovation ภายใต้แนวคิด “ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy)” ณ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการระดับสูง นอกจากนี้ มีการเสวนา “เรียนรู้ประกันภัย  ทำไมต้องบอร์ดเกม” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ นำโดย อาจารย์พีรัช ษรานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ร่วมเสวนา เพื่อเปิดมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการประกันภัย กับรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกม เลขาธิการ คปภ. กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ในตอนหนึ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่การประกวดบอร์ดเกมที่มุ่งเน้นเพียงความสนุกสนาน หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ เป็นการวางรากฐาน การสร้าง Insurance Literacy ซึ่งก็คือ …

Read More »