Tag Archives: OBM

ไต้หวัน มีมากกว่านวัตกรรม

ไต้หวัน

เป็นที่รับรู้กันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษว่า ไต้หวันคือฐานการผลิตชิ้นส่วนและสินค้าเทคโนโลยีไฮเทคที่หลายแบรนด์พัฒนาตัวเองจากรับจ้างผลิต (OEM) มาเป็นแบรนด์ระดับโลกจากการสร้างแบรนด์ของตัวเอง (OBM)  แต่เหมือนว่า กลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นพิเศษมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Read More »