Tag Archives: Nike

Nike ขอลบล้างความเชื่อของคนจีน ในการให้รองเท้าแล้วจะลำบาก

Nike 

เมื่อชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องของการซื้อของให้กันในวันตรุษจีน สิ่งของที่คนจีนจะห้ามไม่ให้ซื้อเช่น นาฬิกา, หมวกสีเขียว รวมไปถึงรองเท้า เพราะการให้รองเท้าได้ไปตรงกับสำนวนจีนที่ว่า “สวมรองเท้าเล็ก” (chuānxiǎoxié) แปลว่าสร้างความลำบากให้กับผู้อื่น

Read More »