Tag Archives: NIA

เอ็นไอเอขันอาสาเฟ้นหานวัตกรรมจัดการ “ขยะพลาสติก” พร้อมแนะโซลูชั่นเปลี่ยนขยะให้มีค่ารับเทรนด์ “เศรษฐกิจสีเขียว”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งเดินหน้าเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติก พร้อมเผยนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่จำเป็นต้องนำมาใช้และจะทวีบทบาทในโลกอนาคต ได้แก่ นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือไบโอพลาสติก นวัตกรรมเพื่อการจัดการ ไมโครพลาสติก และการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน โดยล่าสุดยังได้ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อดึงดูดผู้ที่มีแนวคิดและไอเดียการออกแบบนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้เพื่อรับสนับสนุนเงินทุน และนำโครงการไปต่อยอดเพื่อสังคมได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเตรียมเดินหน้าโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน City & Community Innovation Challenges ในปี 2563 เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการจัดเก็บขยะพลาสติก นวัตกรรมการคัดแยกขยะพลาสติก นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก นวัตกรรมการกำจัดขยะพลาสติก และการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขยะประเภทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก สร้างปัญหาให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน โดยในช่วง …

Read More »

เอ็นไอเอขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน “องค์การมหาชน” ที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นสู่องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คว้าคะแนนอันดับที่ 1 ด้านภาพลักษณ์องค์กร จากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Company 2019 หรือสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ประเภท “องค์การมหาชน” พร้อมด้วยคะแนนอันดับที่ 1 ในอีก 3 มิติได้แก่ มิติด้านนวัตกรรม มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ในภาพรวมยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์การมหาชนที่มีสมรรถนะการทำงานที่ดีเยี่ยม อันดับที่ 2 ที่ครองใจกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด NIA ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์การมหาชน ที่มีคะแนนด้านภาพลักษณ์องค์กร (Image) สูงเป็นอันดับที่ 1 จากการประกาศอันดับ Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยยังได้คะแนสูงสุดอีก 3 …

Read More »

เอ็นไอเอ เปิด 5 เทรนด์ฮิต “ทราเวลเทค” ดันอุตฯ ท่องเที่ยวโตปี 2020 พร้อมชวนสตาร์ทอัพจับกระแสนักเดินทาง ชี้กลุ่ม “FIT” ยังแรงต่อเนื่อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  เผย 5 นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปีถัดไป ได้แก่ 1.AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) หรือการนำเสนอข้อมูลเชิงเสมือนที่ผสมผสานกับโลกของความเป็นจริง 2.บล็อกเชน เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและแม่นยำของข้อมูล 3.Recognition หรือเทคโนโลยีเพื่อการจดจำ 4.เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟน เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยว 45% ใช้สมาร์ทโฟนดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนท่องเที่ยว และ 5. ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  พร้อมชี้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเดินทางด้วยต้นเองหรือ FIT ยังคงเป็นกลุ่มที่มาแรงโดยในปี 2019 มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 19.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ยังได้แนะแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญและปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ การค้นหาข้อมูลที่ต้องทำได้ฉับไวรวดเร็วขึ้น การพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ๆที่ช่วยมอบประสบการณ์ให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะเดินทางมาเยือนพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า …

Read More »

เอ็นไอเอตั้งเป้าปั้นสตาร์ทอัพสายเกษตรสู่ “ยูนิคอร์นโลก” ผ่านเวที “AGROWTH” เทียบชั้นสาย ฟินเทค – ดีพเทค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และบริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากโครงการ AGROWTH พร้อมเตรียมนำสตาร์ทอัพกลุ่มดังกล่าวไปช่วยพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร พร้อมสร้างแนวทางใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตรแม่นยำสูง การแบ่งปันเครื่องจักร ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้โครงการ AGROWTH ช่วยปูทางการเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรมีความพร้อมที่จะผลิตพืชพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นยูนิคอร์น เทียบเท่ากับสาขาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม เช่น การเงิน การท่องเที่ยว และก้าวสู่ผู้นำด้านเกษตรกรรมได้ในอนาคตอันใกล้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า AGrowth เป็นโปรแกรมการเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง NIA บริษัท …

Read More »