Tag Archives: NCC จับมือ TCCtech ปรับโฉมระบบ SAP ปั้นองค์กรสู่ Data-Driven Organization

NCC จับมือ TCCtech ปรับโฉมระบบ SAP ปั้นองค์กรสู่ Data-Driven Organization

วันที่ 7 มกราคม 2565 – บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางภัทรา ชมานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) โดยนายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 1 จากขวา) จัดงาน SAP : Project Kick Off  ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูล หรือ Data-Driven Organization และเพื่อเตรียมความพร้อมในฐานะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการกลับมาเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล …

Read More »