Tag Archives: My Agent

ออมสิน เปิดตัว “My Agent” ฝาก-ถอนเงิน ด้วย QR Code ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 24 ชั่วโมง

ออมสิน เปิดตัว “My Agent” รับฝาก-ถอนเงิน ด้วย QR Code บน MyMo ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 24 ชั่วโมง ธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทางบริการรับฝากเงิน-ถอนเงินสด ด้วย QR Code/Barcode บนบริการ Mobile Banking หรือ MyMo ผ่านเมนู “My Agent” ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

Read More »