Tag Archives: MOU

บี.กริม ให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ดำเนินโครงการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนาย ปิยบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานกรรมการและประธานอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมีพันธมิตรที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิแคทเทอร์พิลลาร์ มูลนิธิซิตี้ และบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จํากัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ เข้าร่วมงาน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยการสร้างแรงงานที่พร้อมสำหรับอนาคต เพื่อการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวทันความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ โดยร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ริเริ่มโครงการสอนทางเทคนิคและการเรียนรู้สำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4.0 หรือ SKILLS4TECH (กันยายน …

Read More »

คปภ. จับมือ กรมการขนส่งทางบก ชวนธุรกิจประกันภัยพัฒนาระบบเทคโนโลยี เชื่อมข้อมูลการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเต็มพิกัด

วันนี้ (30 มีนาคม 2564)  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ระหว่าง สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลจากปี 2563 ที่จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ และชำระภาษีรถประจำปี จึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance …

Read More »

ออมสิน ผนึก ศาลยุติธรรม พัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรม ในการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ระหว่างนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้รับโอกาสอันดีที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้บริการระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในการจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ รวมถึงองค์กรสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว …

Read More »