Tag Archives: Money Expo 2023

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลบูธสวยงาม 3 ปีซ้อน จากงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (คนซ้ายสุด) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลบูธสวยงาม ขนาดพื้นที่ 210-255 ตารางเมตร Excellent Design Awards จากการเข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คนกลาง) ประธานในพิธี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน (คนขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องรีเจนซี่บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยรางวัลบูธสวยงามเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ …

Read More »