Tag Archives: mobile wallet

Mobile Wallet การชำระเงินแบบไร้สัมผัสและกระเป๋าสตางค์ดิจิตอล

Mobile Wallet

  ผลวิจัยจาก วีซ่า เผย คนไทยถึงสามในห้า (61เปอร์เซ็นต์)เชื่อว่าวันหนึ่งระบบการชำระเงินผ่านมือถือ หรือmobile payment จะมาแทนที่การใช้จ่ายผ่านบัตรและเงินสดในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อว่าความปลอดภัยคือกุญแจสำคัญในการใช้จ่ายด้วย Mobile Wallet ในประเทศไทย

Read More »