Tag Archives: Minerals

อาหารเสริม เตรียมแทนที่ อาหารหลัก ในอนาคต มูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 267,000 ล้านเหรียญ

อาหารเสริม เตรียมแทนที่ อาหารหลัก

หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าในอนาคตมนุษย์จำนวนมากอาจจะเลือกอาหารเสริมขึ้นมาเป็นอาหารหลักแทน และค่อย ๆ ลดปริมาณการกินในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างการกินเนื้อสัตว์ ผลไม้ ผัก และแป้งโดยตรงลงแทน ภายใต้เงื่อนไขในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป

Read More »