Tag Archives: Minecraft

Minecraft จุดเริ่มต้นของความครีเอท สู่เกมที่ขายดีตลอดกาล

จุดเริ่มต้นของเกม 3D พิกเซล สู่เกมที่ขายดีตลอดกาล อะไรทำให้ Minecraft ถูกยอมรับ และกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่มีไอเดีย ไปดูกัน

Read More »