Tag Archives: MFU Wellness Center

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล จ. เชียงราย นำนวัตกรรมทางการแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับฟูจิฟิล์ม ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล จ. เชียงราย นำนวัตกรรมทางการแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

Read More »