Tag Archives: MEA จับมือ ธอส. เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รองรับผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

MEA จับมือ ธอส. เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รองรับผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้ และโครงการ GHB Big Family ระหว่าง MEA และ ธอส. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงาน   เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร นอกจากภารกิจหลักในด้านการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ปัจจุบัน MEA …

Read More »