Tag Archives: ME Center

ME Center ผลักดันศูนย์ดูแลสุขภาพจิตใจครบวงจรแห่งแรกของไทย

ME Center ผลักดันศูนย์ดูแลสุขภาพจิตใจครบวงจรแห่งแรกของไทย ดูแลแบบบูรณาการ ลดปัญหาสุขภาพจิตให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 สถิติจากองค์การอนามัยโลก(WHO)บ่งชี้ว่า ราว 1 ใน 4 ของประชากรโลกมีปัญหาด้านสุขภาพจิต นั่นหมายความว่าประชากรไทยเกือบ 18 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหานี้ ขณะจำนวนจิตแพทย์ทั่วไปในประเทศไทยมีประมาณ 500 คนและผลิตจิตแพทย์ใหม่ได้เพียงราว 50 คนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าประเทศทางยุโรปและอเมริกาเกือบ 10 เท่า ภาคเอกชนอย่าง Me Center จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่รองรับการดูแลสุขภาพจิตของคนไทยที่ครอบคลุมทุกมิติ “ปัญหาสุขภาพจิตในเมืองไทย อัตราการดูเปลี่ยนแปลงมีตัวเลขสูงขึ้น โดยปี 2558 พบผู้ป่วย 1.3 ล้านคน แต่ปี 2565 พบ 2.6 ล้านคน ซึ่งขึ้นมามากกว่าเดิม 2 เท่า ในอนาคตอาจจะเจอตัวเลขที่สูงขึ้นอีก อัตราคนเป็นโรคซึมเศร้ามีประมาณ 1.35 ล้านคน ซึ่งเพิ่มจากอดีตหลายเท่าตัว” นพ.อภิชาติ …

Read More »