Tag Archives: Massachusetts Institute of Technology

สิ่งประดิษฐ์ AlterEgo สั่งการได้แค่คิดเท่านั้น

AlterEgo สิ่งประดิษฐ์

AlterEgo สิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้มนุษย์อย่างเราใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น เพียงแค่คิดจะพูดเท่านั้น อุปกรณ์ที่ถูกสั่งการด้วยเสียงเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น แต่สำหรับ AlterEgo นั้นแต่งต่างไปจากที่เคยมี

Read More »