Tag Archives: Magic

3×3 Magic Owl Championship ครั้งที่1

Magic Owl Academy ร่วมมือกับพันธมิตร  จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3  วันที่3-4 ธันวาคม 2565 ณ สนามสบายใจ ประตูกรุงเทพ   ชิงถ้วยนายชัยวัฒน์ ชื่อโกสุม  รองปลัด กระทรวงมหาดไทย , ถ้วยนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) , ถ้วยนางสุปรานี นฤนาทนโรดม   ผู้ตรวจการ กระทรวงศึกษาธิการ   ชิงเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท  โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักบาสเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 67 ทีมจากทั่วประเทศ   แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ U8,U9,U10,U11 และ U12  จักการแข่งขันแบ่งเป็น 2 วัน  การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักบาสรุ่นเล็กให้มีเวทีในการแสดงความสามารถและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับกีฬาบาสเกตบอล ให้นักบาสรุ่นเล็กได้พัฒนาฝีมือมุ่งไปสู่นักบาสทีมชาติต่อไปในอนาคต โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนานักบาสรุ่นเล็กให้มีเวทีการแข่งขัน  และกิจกรรมร่วมสนุกระหว่างการแข่งขัน  ทั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันหวังว่าวงการบาสเกตบอลเด็กจะพัฒนาและร่วมกันสร้างนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีความสามารถให้กับวงการบาสไทยได้ในอนาคต

Read More »