Tag Archives: #Mafia #มาเฟียอิตาลี #มาเฟีย #Vincenzo #เดอะก็อดฟาเธอร์ #ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ‘มาเฟียอิตาลี’

เรื่องเล่าเกี่ยวกับมาเฟียอิตาลีมีมาอย่างยาวนาน  เพราะเราสามารถหาดูได้จาก ภาพยนตร์, ซี่รี่ส์, อนิเมะ เช่น Vincenzo, เดอะ ก็อดฟาเธอร์, ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! แล้วประวัติศาสตร์ของมาเฟียในชีวิตจริงเป็นอย่างไร? มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันผ่านบทความนี้

Read More »