Tag Archives: LPG

ปตท. ขานรับนโยบายรัฐบาล ขยายเวลาส่วนลดราคา LPG และ NGV ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤต ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

ปตท. สานต่อนโยบายรัฐ ช่วยเหลือประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด–19 ขยายเวลาส่วนลดราคา LPG และ NGV พร้อมส่งเสริมสินค้าชุมชน ผ่านโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการสนับสนุนส่วนลดก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ โดยอุดหนุนราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ 4.69 บาทต่อกิโลกรัม …

Read More »