Tag Archives: King Long United Automotive Industry

อาลีบาบา ยืนยันทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ สู้ตลาด 3 ยักษ์ใหญ่

อาลีบาบา รถยนต์ไร้คนขับ

อาลีบาบา ยืนยันกำลังทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ สู้ตลาด 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของจีน รถยนต์ที่ขับด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับนั้นมีเพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุด เช่น 5G, ส่วนการผลิตและพลังงานใหม่ ซึ่งเทคโนโลยียุคใหม่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติวิธีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนอาศัย ทั้งการทำงานและความบันเทิงด้วย

Read More »