Tag Archives: KANTAR

เจาะเทรนด์โลก “เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงพูด” ง่าย รวดเร็ว รู้ใจ ตอน 2

“Speak Easy” โดย เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน, กันตาร์ และ มายด์แชร์

“Speak Easy” รายงานผลการวิจัยทั่วโลกโดยเอเยนซีในเครือดับบลิวพีพี ได้แก่ เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน, กันตาร์  และ มายด์แชร์   ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของ ผู้ช่วยอัจฉริยะจากเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียง แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1. เสียงมีอิทธิพลกับชีวิตฉัน (Voice Matters To Me) ร้อยละ 59 คือ รู้สึกว่าสะดวกสบาย ร้อยละ 48 คือ รู้สึกว่ารวดเร็วกว่าการพิมพ์ ร้อยละ 28 คือ รู้สึกว่าช่วยให้ทำอะไรหลายๆ เรื่องพร้อมกันได้ ร้อยละ 57 คือ รู้สึกว่าตอบโจทย์ชีวิตมาก ร้อยละ 21 คือ รู้สึกว่าคือคำตอบของอนาคต ร้อยละ 40 คือ รู้สึกว่าเท่ และร้อยละ 34 รู้สึกว่าสนุก 2. เสียงคือผู้ช่วยคนใหม่ …

Read More »

เจาะเทรนด์โลก “เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงพูด” ง่าย รวดเร็ว รู้ใจ

“Speak Easy” โดย เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน, กันตาร์ และ มายด์แชร์

เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงพูด คือ จุดเปลี่ยนในยุคดิจิทัล ที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลการวิจัยทั่วโลกโดยเอเยนซีในเครือดับบลิวพีพี ได้แก่ เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน, กันตาร์ และมายด์แชร์ ยังพบว่าผู้บริโภคในโลกอันเร่งรีบของประเทศเศรษฐกิจในเอเชีย กำลังรับบทเป็นทัพหน้าในการเปิดรับเทคโนโลยีนี้

Read More »