Tag Archives: IRPC Cubic Academy Season 6

IRPC จัดสัมมนาโครงการ Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดสัมมนาโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG (Environmental Social and Governance) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal” ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง CSR กับ ESG   ได้ดียิ่งขึ้น โดย CSR ที่เราดำเนินการอยู่เปรียบเสมือนเป็น “ภาคการดำเนินการ” เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  ขณะที่ ESG ถือเป็น  “ภาคข้อมูล” เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน (Investor) นอกจากนี้ …

Read More »