Tag Archives: International Business Awards 2020

ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม สะท้อนการเป็นทุกคำตอบที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมรางวัลด้านแบรนด์และ CSR รวม 20 รางวัล จากหลากหลายสถาบันระดับโลก

นายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการส่งมอบชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้อง หรือ Stakeholders ทุกภาคส่วน โดยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล Stakeholder ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากรภายใน คู่ค้าและคนในสังคม ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลด้านการจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรฐานสากล จากการประกวด International Business Awards 2020 หรือ Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Corporate Response …

Read More »