Tag Archives: IFRS17

ยิบอินซอย หนุนยกระดับธุรกิจประกันไทย สู่มาตรฐานรายงานทางการเงินสากล IFRS17

ยิบอินซอยชี้ช่องธุรกิจประกันไทย เตรียมรับมือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS17 เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยฉบับใหม่ พร้อมจับมือ แซส ซอฟต์แวร์ จัดสัมมนาเรื่อง ’The Impact of IFRS17’ นายสุภัค  ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานมาตรฐานการบัญชีของไทย ที่เกียวกับการบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัย ที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ IFRS17  โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท แซส ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานสัมมนาเรื่อง “ The Impact of IFRS17 insurance ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับธุรกิจกลุ่มลูกค้าประกันได้เตรียมพร้อมรับมือในอนาคต     สำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ …

Read More »