Tag Archives: Hotel Ecosystem

SCB ผนึกภาครัฐและภาคเอกชนสร้างเครือข่าย Hotel Ecosystem

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เดินหน้ากลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอี ผนึกภาครัฐ และภาคเอกชนสร้างเครือข่าย Hotel Ecosystem สนับสนุนผู้ประกอบการคว้าโอกาสทางธุรกิจบนความท้าทายใหม่ ๆ … highlight ไทยพาณิชย์ร่วมมือกับเครือข่าย Hotel Ecosystem จัดหลักสูตรการอบรม เชื่อมความสำเร็จนักธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่ ให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงในอนาคต ธนาคารยังได้จัดเตรียม SCB Hotel Solution เพื่อเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไว้อย่างครบวงจรด้วยสินเชื่อโรงแรมเพื่อ Refinance และ Renovation พร้อมสร้างการรับรู้ ค้นหา และนำทางนักท่องเที่ยวไปสู่ที่พักได้ง่าย ๆ ด้วยบริการ Google My Business อีกด้วย SCB ผนึกรัฐ-เอกชน สร้างเครือข่าย Hotel Ecosystem อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้น ๆ โดยมีความสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ของคนระดับชุมชน โดยเฉพาะธุรกิจของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีบทบาทต่อการยกระดับภาคการท่องเที่ยวของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ของคนระดับชุมชน …

Read More »