Tag Archives: “GSB Social Bank ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม”

ออมสิน จัดเต็มโปรโมชั่น ร่วม Money Expo 2020 กรุงเทพฯ 22-25 ต.ค.นี้ เท่านั้น ชวนออมเงินฝาก 107 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 10% ต่อปี ยกเว้นภาษี สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ยปีแรก 0% พร้อมลุ้นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% นาน 3 ปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563        ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีรูปแบบการจัดบูธที่สะท้อนความเป็นตัวตนของธนาคารออมสิน “GSB Social Bank ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม” ซึ่งดำเนินบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออมเคียงคู่สังคมไทย พร้อมไปกับความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก “Wealth Being” ของการจัดการครั้งนี้ สำหรับปีนี้ ธนาคารฯ ได้นำเสนอ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107 ในโอกาสที่ปีนี้ธนาคารออมสินมีวาระครบ 107 ปี โดยมีระยะเวลาฝาก 107 วัน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) วันที่ 1-45 = …

Read More »