Tag Archives: ESG 100 ประจำปี 2566

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ติดอันดับทำเนียบ ESG 100 สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG) นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยปีนี้ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 100 หลักทรัพย์ จากทั้งหมด 888 หลักทรัพย์ ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กัน ซึ่งการจัดอันดับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนไม่ด้อยกว่าการลงทุนทั่วไป “พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับการจัดอันดับในทำเนียบ ESG 100 …

Read More »