Tag Archives: ELMA 2020

JWD รับรางวัล ELMA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รับโล่รางวัล ELMA 2020 จากนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ในโอกาสที่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ในเครือ JWD ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ จากการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยในการจัดเก็บสินค้าและให้บริการเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพคลังสินค้าห้องเย็นและคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการด้วยโซลูชั่นใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับลูกค้าเฉพาะราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นคลังสินค้าห้องเย็นได้รับอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free zone) ต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal Certificate ที่ถือได้ว่าเป็นคลังสินค้า Halal แห่งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read More »