Home / Tag Archives: Education Achievement Awards

Tag Archives: Education Achievement Awards

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบัน Limra Loma

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เกียรติมอบรางวัล     โดยรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020 นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางสาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายนริศ อจละนันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) …

Read More »