Tag Archives: Eastern Economics Corridor Development (EEC)

3ธุรกิจเป้าหมาย 4 ธุรกิจดาวรุ่งรับ Eastern Economics Corridor Development (EEC)

pattaya

ปัจจุบัน ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาลตั้งเป้าผลักดัน Eastern Economic Corridor Development :EEC เพื่อให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ในภาคตะวันออก โดยล่าสุด ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ครอบคลุมพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (คาดมีผลบังคับใช้ต้นปี 2560) นอกจากนี้ การดำเนินงานในด้านอื่นมีความคืบหน้า อาทิ 

Read More »