Tag Archives: DP Survey ผนึกกำลัง OR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์

DP Survey ผนึกกำลัง OR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์

DP Survey  ผนึกกำลังความร่วมมือกับ FIT Auto ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า DP Survey ในการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย เสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น OR และนายจุมพล ริมสาคร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด พร้อมด้วย นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ DP Survey ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT …

Read More »