Home / Tag Archives: DJSI

Tag Archives: DJSI

IRPC ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IRPC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

Read More »