Tag Archives: Digitalpayment

แอสเซนด์ มันนี่ มูลค่าบริษัทพุ่งแตะ 1,500 ล้านเหรียญ ก้าวสู่การเป็น ฟินเทคยูนิคอร์นรายแรก ของไทย

การระดมทุนรอบล่าสุดจำนวน 150 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ของ แอสเซนด์ มันนี่ ทำให้พวกเขากลายเป็นบริษัทฟินเทคยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทย โดยทาง แอสเซนด์ มันนี่ มีแผนเดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงินในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท และขยายบริการทางการเงินดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อดิจิทัล การลงทุนดิจิทัล และการโอนเงินข้ามประเทศ ให้ครอบคลุมในระดับภูมิภาค

Read More »